गञ्जागोल जिन्दगीलाइ बुझ्नु छ भने “चुरोट बाल्, धुवा सरर तानेर फोक्सो सम्म लैजा, अनि तेरा गल्ती, तेरा पिडा, तेरा लक्ष्य याद गर…..अब धुवाँ लाई सरर बाहिर फाल्दे” – deadbj