Deadbj says . . .


गञ्जागोल जिन्दगीलाइ बुझ्नु छ भने “चुरोट बाल्, धुवा सरर तानेर फोक्सो सम्म लैजा, अनि तेरा गल्ती, तेरा पिडा, तेरा लक्ष्य याद गर…..अब धुवाँ लाई सरर बाहिर फाल्दे” – deadbj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s