बांचेर त हेर, बाच्न झन् गाह्रो छ...

“मर्छु भनेर धाग दिने हरु, बांचेर त हेर, बाच्न झन् गाह्रो छ
चुरोट पिएर रिसाउने हरु, पिएर त हेर, पिउन झन् साह्रो छ” : by DEADBJ