समाजले दिएको कोसेली (Buddha’s Lost Child)


जन्म, पहिलो कदम हो । मृत्यु, अन्तिम गन्तव्य हो । यो दुईबिचको सफर जिन्दगी हो ।  रिस, माया, घृणा, पैसा सब खेल हो । यो खेलमा पराजित त्यो हुन्छ, जसले सबैलाई खुसी दिन खोज्छ  . . . (समाजले दिएको कोसेली)  

Quote By : Bijay Acharya

http://deadbjquotes.blogspot.com/

http://deadbjquotes.blogspot.com/2013/10/lesson-from-society.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s