Free Ethical Hacking Workshop – Kathmandu oct 2016 “Hackers For Charity”, Hackers House


काठमाडौं मा “Hackers For Charity – NHC” अन्तर्गत पोखरा देखि ktm सम्म आयेर Oct 17, 2016 देखि सुरु भयेको “Ethical Hacking & Cyber Security” तीन दिने वोर्क्सोप आज समापन गर्न सफल भयेको छु । सर्बप्रथम, धन्येबाद चाइ RAC KTM Mid-Town लाई दिन चाहन्छु । धन्येबाद स्वोरूप, धेरै न सके पनि, केइ रकम चाइ Rtr. Alisha Rajbahak (Vice President of RAC KTM MID-TOWN for RY 2016-17) लाई हस्तान्तरण गरेको छु र सो रकम उहाँ आबद्ध रहेको RAC KTM Mid-Town Club मा जाने छ ।

तेसै गरि, RAC KTM MID-TOWN कै भाइ Rtr. Santosh Purbey, Rtr Kapil Ghimire, Rtr.Prabin Sharma र मलाइ Troubleshoot/Volunteer मा अत्याधिक सहयोग गर्ने भाइ Krishna Chalise , Pradeep Kc र Bishnu Chapagain भाइ लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

-Regards : Bijay Acharya (www.bijayacharya.com)

#nhc #CyberAware #ktmWorkshop #EthicalHacking 

ktm-workshop-by-nhc-bijay-acharya-1 ktm-workshop-by-nhc-bijay-acharya

Girls in Hacking – Nepal


​NHC proudly announces “Girls in Hacking”, one step ahead for educating & motivating Nepalese girls & women in the field of Hacking & Cyber Security. 

https://www.facebook.com/Girls-in-Hacking-1084590624996014/
Like & Share Page guys !!!#gih #girlsinhacking #nhc #CyberSecurity #CyberAware #nepal 

Deadbj Quotes, Motivational deadbj, deadbj sayings


​कुनै Car चाइयेको छैन (सायेद हैसियेत अझै भाको छैन), DV भरेर usa जान छैन (त्येइ भयेर आइले सम्म DV भरेको छैन) । नेपाल मा छु, नेपाली बोल्छु, परिवार संघ छु . . . यो बाहेक अरु के नै चाइयो र ?  #दशै  #dashain  #festival
Deadbj Quotes, Motivational deadbj, deadbj sayings

“Hackers For Charity” – Free Ethical Hacking Workshop Pokhara, Nepal : 2016 – NHC, HCNEPAL


#CyberAware    

And “Hackers For Charity” is rolling. This is day 1 image. 

POKHARA,NEPAL
“Cyber Security For All. Forever Free” #hackersHouse  Thanks for volunteers.   #CyberAware   #nhc   #hcnepal

Call us for training : 9846618997 

Free Ethical Hacking Workshop – Day 2 : Pokhara, Nepal – 2016 OCT


​Actually “SQL Injection” was being explained to participants. Next to it, some interesting tips was being shown in projector. You can read it right ? 

#nhc    #CyberAware    #hcnepal     #hackingWorkshop    #ethicalhacking   Day 2. 

#CyberAware    #freeEthicalHacking    #hackersforCharity    #nhc   #pokhara


​Finally, #welcome   #stand   for Tomorrow’s Program is ready. 

#CyberAware    #freeEthicalHacking    #hackersforCharity    #nhc

Free Ethical Hacking, Cyber Security Training/Workshop – Hackers House, Pokhara – 9846618997


Free Ethical Hacking, Cyber Security Training/Workshop – Hackers House, Pokhara – 9846618997

hh

“Hackers House” is a place for buying hacking tools, gadgets and also provides services related to computer & I.T. Security in Pokhara/Nepal

-9846618997