​कुनै Car चाइयेको छैन (सायेद हैसियेत अझै भाको छैन), DV भरेर usa जान छैन (त्येइ भयेर आइले सम्म DV भरेको छैन) । नेपाल मा छु, नेपाली बोल्छु, परिवार संघ छु . . . यो बाहेक अरु के नै चाइयो र ?  #दशै  #dashain  #festival
Deadbj Quotes, Motivational deadbj, deadbj sayings