​कुरा हार या जितको थिएन . . .

कुरा सुख या दुखको थिएन . . .

…कुरा आत्मसन्तुष्टीको थियो, 
जुन गर्हुङो, धेरै गर्हुङो हुँदै गयो । – deadbj 

#deadbjQuotes