​4 more ATM Hackers arrested – Kathmandu, Nepal. ATM Card बाट अनाधिकृत रुपमा रकम भुक्तानी लिने विदेशी नागरिकहरु ४९५ थान ATM Card सहित पक्राउ


Src : Nepal Police. (Also featured image from same page of Nepal Police)

घटनाको छोटकरी विवरण: विशेषगरी काठमाडौंका पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल तथा दरबारमार्गमा पूर्वी युरोपेली राष्ट्रका नागरिकहरु नेपालका विभिन्न बैंकका ए.टि.एम. बाट अबैध रुपमा रकम भुक्तानी गरी सो रकम अमेरिकी डलर तथा युरोमा सटही गरी रकमै सहित नेपालबाट बाहिरिन सक्ने भन्ने विश्वस्त सूत्रबाट सुूचना प्राप्त हुन आएकोले त्यस्ता मानिसहरुको निगरानी राखिंदै आएकोमा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकबाट विदेशी जस्ता देखिने त्यस्ता मानिसहरुको हुलिया सहितको सि.सि.टि.भी. फुटेज समेत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा प्राप्त हुन आएकाले शंकास्पद मानिसहरुको खोजतलास गर्ने क्रममा मिति २०७३/१२/२० गते ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक, कान्तिपथ शाखाको ए.टि.एम. बाट नीलो टिसर्ट, मास्क लगाएको, अगाडि भिर्ने झोला बोकेको विदेशी नागरिक बाहिरिदै ठमेल संचयकोष, नरसिंहचोक हुँदै का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १७, क्वाबहाल, ठमेल स्थित होटल नेपालय भित्र पसेको देखिएकाले निजलाई पछ्याउँदै निजको बारेमा सो होटलको रिसेप्सनमा गई बुझ्दा रोमानिया समेतको राहदानीधारी निज मोल्दोभियन नागरिक ३२ बर्षीय Iurie Dermenji Pa र सोही होटलमा भित्र पस्दै गरेका अन्य ३ जना मोल्दोभियन नागरिकहरुलाई पक्राउ गरी निजहरु बसोबास गरेको सो होटलको कोठा नं. ३०७ र ४०७ मा खानतलासी गर्दा नेपाली रु. ७,८१,३५० तथा अमेरिकी डलर १,६०५ र युरो २,२४५, विभिन्न ए.टि.एम. कार्डहरु थान ४९५, Card Skimming Device थान-१, ल्यापटप थान-१, ए.टि.एम. बाट रकम निकाल्ने क्रममा खिचिएको सि.सि.टि.भी. फुटेजमा देखिएका टिसर्ट, सर्ट, मास्क, झोला समेत बरामद गरी मोल्दोभाका तपशीलका चारैजना मोल्दोभियन नागरिकहरुलाई कानून बमोजिम पक्राउ गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान कार्य भैरहेको ।

पक्राउ परेका मानिसहरु:

१. NICU DEORDIJA PA, AGE-25, PP NO. AA1018367 (MOLDOVA) तथा PP NO. 054334946 (ROMANIA)

२. ALEX भन्ने VASILE FETESCU PA, AGE- 34, PP NO. AA1113676 (MOLDOVA)

३. IURIE DERMENJI PA, AGE- 32, PP NO. B0880204 (MOLDOVA) तथा PP NO. 051707415 (ROMANIA)

४. EUGENIU DEORIJA PA, AGE- 36, PP NO. AA1112951 (MOLDOVA) तथा PP NO. 053173673 (ROMANIA)

[How-To] Building Your Own Social Networking Site. Part 2 – Installing HumHub Social Network


SRC

[How-To] Building Your Own Social Networking Site. Part 2 – Installing HumHub Social Network
By : Bijay Acharya / studentvideotutorial – Well everyone, welcome to part 2 of How-To series on “Building Your Own Social Networking Site“.
– In this part, I’ll show you how to install ‘HumHub‘ framework as a Social Network Platform.
– Remember, if you are beginner in all these stuffs, then please read Part 1 first.

Let’s Start.

Step 1 : Go to ‘Social Networking‘ Section in Softaculous App Installer as shown in part 1. And find, ‘HumHub‘ as shown in figure below. (If you are following my tutorial series, then you can do it easily)

image source : humhub in softaculous app installer


Step 2 : Now, Click download icon as highlighted in image above. Then you will get following screen as shown in image below.

image source : humhub in softaculous app installer

Step 3 : Now, Click ‘install now’. (Note, after clicking it, you will get exactly similar screen as shown in part 1 where we were installing peoplepods. Do exactly what you did in part 1. If you are confused, then please read part 1 very well)

Now, if all goes right then screen like below will appear.

Step 4 : Notice ‘administrative url’ and open it in new tab. Screen like below will appear.

Step 5 :

 • Login with your admin email & password.
 • Notice at bottom, ‘Register‘ button is available. Meaning, anyone can signup now. So, we must configure settings in admin dashboard for defining who can signup and how the verification process will be done.
Step 6 : Once you login with your admin email and pass, then following screen will appear.
Ok, this is it for now. In next part, I’ll show you how-to change settings, how to play around administrative features in humhub. So, next part will be continuous portion of this part. 

BIJAY ACHARYA, BJACHARYA, BUILD SOCIAL NETWORKING SITE, CREATE SOCIAL NETWORKING SITE FROM SCRATCH, HOW TO BUILD SOCIAL NETWORKING SITE, SOCIAL NETWORKING SITE, STUDENT VIDEO TUTORIAL

[How-To] Building Your Own Social Networking Site. Part 1 – Introduction & Softaculous Walk-through


SRC
[How-To] Building Your Own Social Networking Site. Part 1 – Introduction & Softaculous Walk-through.

By : Bijay Acharya / studentvideotutorial

image source : softaculous peoplepods (in my cpanel – screenshot)

Hello everyone. Welcome to my new ‘how-to‘ series on ‘Creating/Building your own Social Networking Site from Scratch’.

 • Always remember, there are various ways of building our site as an Social Network Site.
 • Way 1 : Using WordPress Plugins.
 • Way 2 : Using Softaculous App Installer.
 • Way 3 : From Scratch, .i.e. Fully manual coding/Programming level.
 • Way ……(lot more).
– Initially, I’ll provide you demo on how we can use ‘Way 2‘, i.e.Softaculous App Installer to create our own Social Networking Site.
– Later on, I’ll show you how we can use ‘Way 1‘, i.e. WordPress Plugins to create/build our ownSocial Network Site.
– Before starting, please make sure that you’ve “one domain name, atleast 500mb space/quota”. (You don’t have it ? Get it from me, send message to me. Click here to send message)
– In my case, I’ve prepared a sub-domain as :
 www.socialnetwork.studentvideotutorial.com where I’ll create my Social Network Site for this step-by-by guide on “Building Social Networking Site”
Let’s begin. . .
 
Step 1 : (Assuming that you got Domain & Space). Go to your cpanel, and find “Softaculous App Installer“. Refer image below for more detail.
image source : Paper Lantern cpanel (screenshot)
Step 2 : Click on that highlighted ‘Softaculous Apps installer’. Screen like below will appear.
image source : softaculous (full screenshot). In addition, wordpress+abantecart+prestashop logo
Step 3 : Notice ‘Blogs‘ & ‘Social Networking‘ ? Well, at first I’ll provide demo on using some of the platforms inside that highlighted ‘Social Networking‘. Click ‘Social Networking‘. Screen like below will appear.

image source : softaculous (in my cpanel – screenshot)

Step 4 : Notice those highlighted names. Well, each of those can be used in creating social networking site. But, anyone must use them depending upon requirement. 


I’ll randomly pick up any 2 of them, and I’ll teach you how to install it in our domain. (or in my case, www.socialnetwork.studentvideotutorial.com)

Step 5 : Ok, let’s start installing ‘PeoplePods‘ in our domain. At first, give a look at image below.

image source : softaculous (in my cpanel – screenshot)

Step 6 : Now, let’s install it. Click ‘download icon’ as highlighted in above image. Screen like below will appear.

image source : softaculous (in my cpanel – screenshot)

Step 7 : Click ‘Install Now‘ as highlighted in image above. Now, go through each image given below. (only view images. Do not change anything.)

fig 1
fig 2

Step 8 : Now, in fig 1. Select ‘domain name’ (where people pods) will be installed. In my case, I’ve chosen subdomain. Leave ‘directory’ blank.

In fig 2, fill admin email, assign username and set admin pass.

Finally, below ‘install’ assign email, where details of installation will be sent.

Step 9 : Now, click ‘install’.
On success, you will get following screen.

 • You will get ‘Administrative URL’. Click that. And you will get to screen below.
 • login with email and pass that you provided while setting it up.
Screen like below will appear on success.
 • Well, now you got what you need, i.e. “Basic Social Networking Site“.
 • you can create posts, groups, edit your profile, upload pictures, share links, add friends, e.t.c.
Ok, this was first part on Building Your Own Social Networking Site with ‘peoplepods’ via ‘softaculous apps installer’
In next part, I’ll choose next toolkit from ‘softaculous apps installer’ and walk you through installation process.
Stay Tuned.