नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो साइबर आतंक : 50+ gov sites on target


आफूलाई paradox साइबर घोस्ट बताउने ह्याकरहरुले नेपालका ५८ वटा सरकारी वेभसाइटमा एकै पटक साइबर हमला गरेको दाबी गरेको हो ।

Ad : Learn Ethical Hacking In Nepali Language youtube.com/studentvideotutorial (Playlists available) 

यसरी ह्याक भएका वेभसाइटमा रक्षामन्त्रालयदेखि कानुन आयोगसम्मका वेभसाइटहरु रहेका छन् । 

Link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=356939501390956&id=241732602911647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s