Search

Computer Addicted | Internet Addiction

[Updates on] : Ethical Hacking, Digital Forensics, Cyber Security

Tag

deadbj quote


"मर्छु भनेर धाग दिने हरु, बांचेर त हेर, बाच्न झन् गाह्रो छ चुरोट पिएर रिसाउने हरु, पिएर त हेर, पिउन झन् साह्रो छ" : by DEADBJ

Polar Ice चुरोटको एक पफ के तानेको थिए . . .


झिँगा भन्किएको खसी लाई नुहाई धुवाई गरेर मोःमो हाउसको दाईले मासु बेच्न सुरु गरेपछि मेरो दिन सुरु भयो । Polar Ice चुरोटको एक पफ के तानेको थिए, मेरा पिता भनौदाले फोन गरेर लेकसाईड जाने निम्तो दिए । होलीको दिन, अनि... Continue Reading →

र मैले तेरो मन्दीरमा बालेको धूप देखेर मख्ख नपर्नू


GOD MIGHT FORGIVE, I WON’T


I like roaming in battlefield,swimming in sea of blood. I pray ghosts,play wid deamons,sleep wid vampire,sex wid GOD & pee in fuc*ing mouth of my enemies.Don't warn me about effects of smoking, it kills ya ? Don't give'em shit, everyone... Continue Reading →

WWEpoliticians


        'WWEpoliticians ' WE WANT EDUCATED POLITICIANS . . . (DEADBJ QUOTE)  

“DON’T WORRY IF HUMANS ARE IGNORING YOUR TALENT, COZ THERE IN HEAVEN, GOD IS RANKING YOU”- bijay acharya[deadbj]


“DON’T WORRY IF HUMANS ARE IGNORING YOUR TALENT, COZ THERE IN HEAVEN, GOD IS RANKING YOU” – quote by bIJAY aCHARYA [DEADBJ] on Jan 07 2011. And quote copied by MEGHA CHAUHAN and posted on Jan 25 2011 in Below Link... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: